Vertidos ao río Lor


Esta escombreira chega ata o río Lor, podemos observar un erro no trazado inicial, correxido sobre a marcha. Taludes demasiado altos, sen pasos para a fauna. Con Fondos Europeos. En Rede Natura.