Rego da Valurqueira


Dúas perspectivas diferentes da mesma catástrofe.
Val tapado e destruído por multitude de entulleiras, taludes demasiado altos, ausencia de pasos de fauna. Con Fondos Europeos. En Rede Natura.