En Pontalor


Val ocupado por un recheo, río Vilela entubado, obstáculo para a fauna, impacto paisaxístico. Con Fondos Europeos. EN Rede Natura.

Vertidos ao río Lor


Esta escombreira chega ata o río Lor, podemos observar un erro no trazado inicial, correxido sobre a marcha. Taludes demasiado altos, sen pasos para a fauna. Con Fondos Europeos. En Rede Natura.

Destrución do entorno do río


Destrución do bosque de ribeira, invasión de escombros no cauce do río. Con Fondos Europeos. En Rede Natura

Rego da Valurqueira


Dúas perspectivas diferentes da mesma catástrofe.
Val tapado e destruído por multitude de entulleiras, taludes demasiado altos, ausencia de pasos de fauna. Con Fondos Europeos. En Rede Natura.